Strona główna / Usługi - Consulting i doradztwo biznesowe

Consulting i doradztwo biznesowe

Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja

Kryzys finansowy spowodował konieczność ponownego rozpoznania strategii działania, a nawet restrukturyzacji działalności biznesowej przez znaczną ilość firm. LS Consulting & Management sp. z o.o. niesie pomoc Klientom, którzy muszą podjąć wiele wyzwań z tym związanych. Nasi Partnerzy cechują się długoletnim doświadczeniem w sferze restrukturyzacji biznesowej i rozwiązywania zadań strategicznych, a także w zakresie zwiększania sprzedaży przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

LS Consulting & Management sp. z o.o. wspomaga Klientów w ocenie działalności operacyjnej, opracowaniu rekomendacji zmian oraz we wprowadzaniu strategii prowadzącej do zwiększenia rentowności operacyjnej i wypracowania celów restrukturyzacyjnych. Nasze usługi w zakresie restrukturyzacji obejmują przygotowanie programów podnoszenia sprzedaży, obniżania kosztów operacyjnych i racjonalizacji nakładów inwestycyjnych.

LS Consulting & Management sp. z o.o. oferuje także możliwość działania jako menedżer kontraktowy/interim (prezes, dyrektor ds. finansowych, dyrektor ds. operacyjnych), jeżeli wykorzystanie zewnętrznych zasobów menedżerskich jest wymagane w świetle danych okoliczności. Osiągnięcie oczekiwanego efektu zapewnia nasz dostęp do doświadczonych menedżerów, mających wysokie kompetencje w zakresie wdrażania efektywnych systemów zarządzania kapitałem obrotowym i strategii operacyjnych prowadzących do stabilizacji działalności operacyjnej firmy.

Doradztwo transakcyjne

LS Consulting & Management sp. z o.o. wspomaga Klientów zainteresowanych zarówno sprzedażą, jak i zakupem aktywów. Zapewnia również wsparcie w zakresie fuzji i przejęć. LS Consulting & Management sp. z o.o. oferuje obszerny zakres usług, przede wszystkim wyceny, wsparcie w marketingu transakcji, procesie oceny komercyjnej kupowanego aktywa

(„due diligence”), strukturyzowaniu i organizowaniu finansowania.

Relacje z bankami pozwalają LS Consulting & Management sp. z o.o. na wspieranie Klientów w uzyskaniu kredytów i gwarancji bankowych od instytucji polskich i zagranicznych, a także w pozyskaniu kredytów inwestycyjnych na rozwój istniejących firm, jak również w finansowaniu nowych projektów („project finance”). Ponadto wspomagamy Klientów w uzyskaniu finansowania w postaci obligacji na rynkach publicznych i prywatnych

(„private placement”).

Kontakty z funduszami inwestycyjnymi i zamożnymi inwestorami indywidualnymi umożliwiają LS Consulting & Management sp. z o.o. pomoc Klientom w uzyskaniu dodatkowego kapitału. Transakcje obejmują wprowadzenie firmy na giełdę, dodatkową emisję akcji oraz sprzedaż akcji na rynkach prywatnych („private placement”).

W ofercie LS Consulting & Management sp. z o.o. znajduje się pełny zakres usług, w tym: definiowanie docelowych grup inwestorów, przygotowanie materiałów informacyjnych i zarządzanie komunikacją z inwestorami, opracowanie projektów dokumentów wymaganych do uzyskania środków, pomoc w realizacji kontraktów inwestycyjnych.

Inwestycje bezpośrednie

LS Consulting & Management sp. z o.o. oraz jego Partnerzy są aktywnymi inwestorami wspomagającymi interesujące projekty i przedsięwzięcia restrukturyzacyjne.

Możemy podejmować szybkie decyzje oraz udostępniać środki finansowe z naszych własnych funduszy, dzięki czemu nasi potencjalni inwestorzy są w stanie przeprowadzić inwestycje bez zbędnej zwłoki. Blisko współpracujemy z zarządami w zakresie tworzenia i rozwoju przedsięwzięcia oraz doprowadzenia do korzystnego rozwiązania inwestycji.

 

 Doradztwo w zakresie przekształcenia i postępowania upadłościowego

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów które, straciły płynność finansową, zagraża im upadłość, zostały postawione w stan upadłości a także do podmiotów w trudnej sytuacji finansowej. Oferta zawiera usługi dotyczące doradztwa wyżej wskazanym podmiotom .

Reprezentujemy i doradzamy w każdym stadium postępowania upadłościowego skupiając się na:

 • przygotowywaniu  planu przekształcenia i udzielanie porad dotyczących przekształcania podmiotu,
 • przygotowywanie  propozycji układowych,
 • doradztwo w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu,
 • doradztwo w postępowaniu naprawczym,
 • doradztwo w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidacje majątku.

Świadczenia reprezentacja i doradztwa na rzecz wierzycieli Którzy mają kłopoty z uzyskaniem swoich wierzytelności, w szczególności:

 • reprezentacja i doradztwo  w związku z  uzyskaniem wierzytelności od dłużników,
 • reprezentacja i doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności od dłużników znajdujących się w stanie upadłości,
 • reprezentowanie wierzycieli w procesie układowym, upadłościowym i naprawczym.

Doradztwo  w zakresie zakładania, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek osobowych i kapitałowych

Świadczenie usług polegających na kompleksowym doradztwie i obsłudze procesu zakładania, przekształcania i likwidacji spółek, a w szczególności:

 • opracowywanie  umów i statutów
 • rejestracja spółek,
 • wprowadzanie zmian umów i statutów,
 • doradztwo i udział  w postępowaniu  likwidacji spółek.

Zobacz pozostałe usługi

Usługi
prawne

Profesjonalna obsługa Klienta wymaga, aby każdego rodzaju projekty sprawdzały się kompleksowo. LS Consulting & Management sp. z o.o. łączy kwestie inwestycyjne, biznesowe z analizą prawną, w ten sposób tworząc swoistą całość. Obsługa prawna Klienta jest podstawowym elementem skutecznego wdrożenia zmian, które dadzą podstawę do wzrostu przychodów i płynności finansowej Państwa firmy. Członkami naszego zespołu są adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi świadczący usługi w zakresie m. in. przygotowywania i negocjowania umów, rejestracji nowych podmiotów prawnych, windykacji należności, reprezentacji w postępowaniach sądowych, łączeniu podmiotów gospodarczych.

więcej
Doradztwo
podatkowe

Zdobyte przez lata doświadczenie sprawiły, że skupiliśmy się na możliwości rozwijania i pogłębiania kontaktów biznesowych. Dzięki naszym usługom firmy działające na rynku mogą odnaleźć właściwych partnerów żywo zainteresowanych współpracą zarówno inwestycyjną jak i barterową. W związku z ciągłym rozwojem przedsiębiorców, należy na bieżąco szukać nowych rozwiązań, które na przestrzeni lat mogą zaowocować znaczącą zmianą na korzyść. LS Consulting & Management sp. z o.o. pomaga w wyszukaniu i zawarciu bezpiecznych relacji z innymi przedsiębiorcami stale współpracujących z firmą.

więcej
Sektor
ochrony zdrowia

Współpracując na przestrzeni lat z podmiotami leczniczymi, udało nam się wypracować model skutecznego rozwiązywania problemów jednostek medycznych, przychodów leczniczych, zakładów opieki zdrowotnej czy nawet szpitali. Do głównych zadań tej dziedziny działalności należy zaliczyć zawieranie, negocjowanie i obsługa kontraktów z NFZ, przygotowywanie dokumentacji konkursowych, restrukturyzacja przychodni, maksymalizacja wydajności zarządzania zasobami ludzkimi i rzeczowymi, obsługa rejestrowa, kompleksowa obsługa podczas kontroli Ministerstwa Zdrowia, tworzenie, restrukturyzacja, likwidacja podmiotów leczniczych, dostosowanie działania podmiotów leczniczych do aktualnie obowiązujących przepisów.

więcej
Szucha
Business Center

Szucha Business Center jest to miejsce skupiające podmioty gospodarcze z różnych branż tworzące wspólnie grupę ściśle związaną z Warszawą. Szucha Business Center jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które niewielkim kosztem pragnął prowadzić działalność gospodarczą. Biuro w Szucha BC niewątpliwie pozwala na skupienie się na własnej działalności przerzucając obsługę kancelaryjną i sekretariat do rąk zespołu Szucha Business Center, który na bieżąco odbiera Twoją korespondencję i formuje o najważniejszych wydarzeniach za pośrednictwem internetu i telefonu.

więcej