Strona główna / Usługi - Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Nasza firma świadczy również usługi z zakresu doradztwa podatkowego, jesteśmy nastawieni na pomaganie naszymi klientom w różnych problemach, których przyczyną jest prawo podatkowe.

Oferujemy opracowywanie interpretacji prawa podatkowego po wcześniejszym przeanalizowaniu stanowisk organów podatkowych, orzecznictwa sądów krajowych, a w szczególności orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ramach naszej usługi otrzymają państwo opinie podatkowe oraz pisemne informacje. Umożliwiamy korzystanie ze stałych pakietów doradczych lub bieżące korzystanie z porad według aktualnych potrzeb.

Nasza oferta zawiera:

  • świadczenie porad  i wyjaśnień dotyczących  zakresu zobowiązań podatkowych
  • opracowywanie opinii podatkowych i analiz  w indywidualnych sprawach z zakresu prawa podatkowego
  • przeprowadzenie badania  i oceny podatkowych skutków zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy podatnikiem a jego klientem
  • opracowywanie  wniosków do KIP o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

 

Audyt podatkowy
Prowadzimy również audyt podatkowy, który rzetelnie analizuje rozliczenia podatkowe i usuwa wszelkie błędy i nieścisłości podatkowe zawarte w rozliczeniu. Proces ten dokonywany jest sumiennie i dokładnie, a klienci otrzymują protokół z przeprowadzonej analizy wraz z wskazówkami umożliwiającymi dokonanie korekt i niezbędnych poprawek.
Audyt podatkowy lub przegląd pozwala na zidentyfikowanie i usunięcie wszelkich błędów w rozliczeniach podatkowych. Po zakończeniu czynności sprawdzających Klienci otrzymują stosowny protokół z badania ze wskazaniem stwierdzonych uchybień oraz możliwości i sposobu dokonania korekt.

 
W zakresie tej usługi oferujemy:

  • całkowity audyt podatkowy –oparty o pełne i drobiazgowe przeanalizowanie dokumentów księgowych i umów mając na uwadze poprawne rozliczenie  wszystkich należności podatkowych.
  •  przegląd podatkowy – badanie dokumentacji księgowej i umów pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie wybranych zobowiązań podatkowych.

 

Optymalizacja i planowanie podatkowe

Ta usługa umożliwia wprowadzanie projektów mających na celu optymalizacje obciążeń podatkowych , usługa skierowana jest również do firm nowo powstałych i ulegających restrukturyzacji. Pomysłowe korzystanie z przepisów prawa podatkowego może w sposób legalny obniżyć podatek do wysokości należnej. Natomiast planowanie podatkowe  daje możliwość dokonywania oceny  skutki przyszłych przedsięwzięć, z punktu widzenia prawa podatkowego i pozwala na wskazanie naszym klientom  pewnego i odpowiedniego rodzaju umów z kontrahentami. Przy planowaniu podatkowym  opieramy się nie tylko na przepisach prawa podatkowego ale również na orzecznictwie sądowym oraz zdaniu doktryn prawa podatkowego.

Usługa oferuje :

  • przygotowywanie  i wprowadzanie  projektów mających na celu  optymalizacje obciążeń fiskalnych, biorąc pod uwagę cechy podatnika
  • dokonywanie badań  i oceny podatkowych skutków zawartej umów między  podatnikiem a jego klientem
  • opracowywanie  treści i postanowień  umowy cywilnoprawnej z myślą o uzyskaniu  zadowalających relacji biznesowych przy równoczesnym zapewnieniu zgodności stosowanych rozwiązań z normami prawa podatkowego

Zobacz pozostałe usługi

Usługi
prawne

Profesjonalna obsługa Klienta wymaga, aby każdego rodzaju projekty sprawdzały się kompleksowo. LS Consulting & Management sp. z o.o. łączy kwestie inwestycyjne, biznesowe z analizą prawną, w ten sposób tworząc swoistą całość. Obsługa prawna Klienta jest podstawowym elementem skutecznego wdrożenia zmian, które dadzą podstawę do wzrostu przychodów i płynności finansowej Państwa firmy. Członkami naszego zespołu są adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi świadczący usługi w zakresie m. in. przygotowywania i negocjowania umów, rejestracji nowych podmiotów prawnych, windykacji należności, reprezentacji w postępowaniach sądowych, łączeniu podmiotów gospodarczych.

więcej
Consulting i doradztwo
biznesowe

Usługi konsultingowe świadczone przez LS Consulting & Management sp. z o.o. stanowią podstawową gałąź działalności firmy. Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie doradztwa zarówno biznesowego jak i finansowego. Wdrażane przez nas projekty rozwiązań mają na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw lub reorganizację struktur w ten sposób, aby działalność mogła być jak najbardziej wydajna. Oprócz szeroko pojętego doradztwa, LS Consulting & Management sp. z o.o. jest również podmiotem, który dokonuje audytów prawnych i finansowych podmiotów gospodarczych wszelkiego rodzaju.

więcej
Sektor
ochrony zdrowia

Współpracując na przestrzeni lat z podmiotami leczniczymi, udało nam się wypracować model skutecznego rozwiązywania problemów jednostek medycznych, przychodów leczniczych, zakładów opieki zdrowotnej czy nawet szpitali. Do głównych zadań tej dziedziny działalności należy zaliczyć zawieranie, negocjowanie i obsługa kontraktów z NFZ, przygotowywanie dokumentacji konkursowych, restrukturyzacja przychodni, maksymalizacja wydajności zarządzania zasobami ludzkimi i rzeczowymi, obsługa rejestrowa, kompleksowa obsługa podczas kontroli Ministerstwa Zdrowia, tworzenie, restrukturyzacja, likwidacja podmiotów leczniczych, dostosowanie działania podmiotów leczniczych do aktualnie obowiązujących przepisów.

więcej
Szucha
Business Center

Szucha Business Center jest to miejsce skupiające podmioty gospodarcze z różnych branż tworzące wspólnie grupę ściśle związaną z Warszawą. Szucha Business Center jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które niewielkim kosztem pragnął prowadzić działalność gospodarczą. Biuro w Szucha BC niewątpliwie pozwala na skupienie się na własnej działalności przerzucając obsługę kancelaryjną i sekretariat do rąk zespołu Szucha Business Center, który na bieżąco odbiera Twoją korespondencję i formuje o najważniejszych wydarzeniach za pośrednictwem internetu i telefonu.

więcej