Strona główna / Usługi - Sektor ochrony zdrowia

Sektor ochrony zdrowia

LS consulting&management współpracuje z placówkami ochrony zdrowia od kilkunastu lat. Świadczymy usługi dla szpitali, które są w trudnej sytuacji związanej z utratą płynności finansowej, starają się o dodatkowe finansowanie oraz chcą przeprowadzić restrukturyzacje. Oferujemy przeprowadzenie restrukturyzacji szpitali na terenie całej Polski. Plan restrukturyzacji jest pierwszym krokiem, który określa działania zmierzające do zgromadzenia wszystkich dostępnych informacji dotyczących podmiotu leczniczego i jego szeroko rozumianej kondycji. Uzyskana wiedza pozwala na identyfikację podstawowych problemów oraz rozpoznanie przyczyn zaistnienia zjawisk niekorzystnych dla organizacji. Następnie podejmowane są działania zmierzające do opracowania możliwych rozwiązań problemów. Po przygotowaniu scenariuszy naprawczych, kierując się przyjętymi kryteriami oraz oczekiwaniami wybrana zostaje adekwatna droga celem wdrożenia zaplanowanej procedury. Umiejętna i trafna identyfikacja potrzeby wprowadzenia zmian stanowi bazę do rozpoczęcia procedury restrukturyzacyjnej. W tym celu stosuje się analizę podmiotu leczniczego, oraz analizę strategiczną i analizę otoczenia. Po przeprowadzeniu powyższych czynności i zbadaniu uzyskanych wyników rozpoczyna się proces przygotowania programu restrukturyzacji. Pierwszym krokiem jest zbiór dokumentów, w których znajdują się informacje dotyczące podmiotu leczniczego, to pozwala na precyzyjne wskazanie przyczyny konieczności wprowadzenia zmian. Kolejnym krokiem jest program restrukturyzacyjny przedstawiający plan działania, projekcję finansową, jak również proces wdrożenia planu oraz określa ryzyko wynikające z przeprowadzenia zaproponowanych w programie działań. Końcowym etapem procesu restrukturyzacji jest wdrożenie opracowanego programu oraz jego monitoring. W pracach nad projektem dla szpitali, przychodni i poradni nie zapominamy o pacjencie, ponieważ to on jest podmiotem i stanowi o rozwoju systemu ochrony zdrowia i finalnie zostaje beneficjentem realizowanych projektów.

 

Jednym z wielu oferowanych przez nas działań jest np. organizowanie kapitału niezbędnego dla poprawy sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia.

Przepisy prawne regulujące proces restrukturyzacji SP ZOZ

Podstawowym zapisem prawnym dla zakładów opieki zdrowotnej jest ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku. Określa ona zakres zobowiązań szpitali, obowiązków pracowników oraz prawa pacjenta. Ustawa reguluje także skład i obowiązki Rady Społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Wyznacza sposób, w jaki możliwe jest rozwiązanie Rady Społecznej oraz proces tworzenia, przekształcania i likwidowania publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wskazuje także jednostki odpowiedzialne za dokonanie wyżej wymienionych procesów. Zgodnie z ustawą likwidacja lub przekształcenie SP ZOZu odbywa się poprzez rozporządzenie odpowiedniego organu administracji rządowej lub w drodze uchwały stosownego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Następnym aktem prawnym regulującym możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ustawa definiuje zasady i warunki restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zasady udzielania pomocy publicznej publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz procedurę postepowania w przypadku restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Aktem prawnym określającym ramy przeprowadzania restrukturyzacji związanej z pracami modernizacyjnymi jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Zobacz pozostałe usługi

Usługi
prawne

Profesjonalna obsługa Klienta wymaga, aby każdego rodzaju projekty sprawdzały się kompleksowo. LS Consulting & Management sp. z o.o. łączy kwestie inwestycyjne, biznesowe z analizą prawną, w ten sposób tworząc swoistą całość. Obsługa prawna Klienta jest podstawowym elementem skutecznego wdrożenia zmian, które dadzą podstawę do wzrostu przychodów i płynności finansowej Państwa firmy. Członkami naszego zespołu są adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi świadczący usługi w zakresie m. in. przygotowywania i negocjowania umów, rejestracji nowych podmiotów prawnych, windykacji należności, reprezentacji w postępowaniach sądowych, łączeniu podmiotów gospodarczych.

więcej
Consulting i doradztwo
biznesowe

Usługi konsultingowe świadczone przez LS Consulting & Management sp. z o.o. stanowią podstawową gałąź działalności firmy. Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie doradztwa zarówno biznesowego jak i finansowego. Wdrażane przez nas projekty rozwiązań mają na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw lub reorganizację struktur w ten sposób, aby działalność mogła być jak najbardziej wydajna. Oprócz szeroko pojętego doradztwa, LS Consulting & Management sp. z o.o. jest również podmiotem, który dokonuje audytów prawnych i finansowych podmiotów gospodarczych wszelkiego rodzaju.

więcej
Doradztwo
podatkowe

Zdobyte przez lata doświadczenie sprawiły, że skupiliśmy się na możliwości rozwijania i pogłębiania kontaktów biznesowych. Dzięki naszym usługom firmy działające na rynku mogą odnaleźć właściwych partnerów żywo zainteresowanych współpracą zarówno inwestycyjną jak i barterową. W związku z ciągłym rozwojem przedsiębiorców, należy na bieżąco szukać nowych rozwiązań, które na przestrzeni lat mogą zaowocować znaczącą zmianą na korzyść. LS Consulting & Management sp. z o.o. pomaga w wyszukaniu i zawarciu bezpiecznych relacji z innymi przedsiębiorcami stale współpracujących z firmą.

więcej
Szucha
Business Center

Szucha Business Center jest to miejsce skupiające podmioty gospodarcze z różnych branż tworzące wspólnie grupę ściśle związaną z Warszawą. Szucha Business Center jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które niewielkim kosztem pragnął prowadzić działalność gospodarczą. Biuro w Szucha BC niewątpliwie pozwala na skupienie się na własnej działalności przerzucając obsługę kancelaryjną i sekretariat do rąk zespołu Szucha Business Center, który na bieżąco odbiera Twoją korespondencję i formuje o najważniejszych wydarzeniach za pośrednictwem internetu i telefonu.

więcej